View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0008839phpList 3 applicationInternationalization (l18n)public18-02-08 14:08
Reportervito Assigned To 
PrioritynormalSeverityblockReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.10.4 
Target Version2.10.7Fixed in Version2.10.5 
Summary0008839: new danish frontend translation
DescriptionSpend some time trying to figure out this bug. came to think of that when you have modified a file in dreamweaver and then upload it through the built-in ftp client i ask whether to add dependend files. Doing this apparently does something to the rest of phplist

I have made a new complete translation of danish.inc uploaded it through another ftp-client and found no problems so far
Additional InformationI add my new danish.inc for use, review and comment
TagsNo tags attached.

Relationships

related to 0003721 closed phplist 2.10.x 

Activities

03-01-07 15:55

 

danish.inc (8,312 bytes)   
<?php

# language dependent text used in the interface for users (not admin)
# Danish version updated 03. jan 2007

$strCharSet       = 'ISO-8859-1';
$strName        = 'Navn';
$strAddress       = 'Adresse';
$strEmail        = 'Email';
$strTown        = 'By';
$strPostcode      = 'Postnummer';
$strSubscribeInfo    = 'Abonner p� et eller flere af vores nyhedslister';
$strRequired      = 'Obligatorisk felt';
$strSubscribeTitle   = 'Abonner p� vores nyhedsliste';
$strPleaseSelect    = 'V�lg venligst den nyhedsliste du vil abonnere p�';
$strSubmit       = 'Abonner p� den valgte nyhedsliste';
$strNotAvailable    = 'Beklager, der er ingen nyhedslister tilr�dighed';
$strEnterName      = 'Indtast dit navn';
$strEnterEmail     = 'Indtast din email adresse';
$strInvalidHostInEmail = 'Beklager, vi kan ikke sende email til dette dom�ne. Kontroller at du har angivet korrekt email adresse';
$strEnterList      = 'V�lg venligst den nyhedsliste du vil abonnere p�';
$strPleaseEnter     = 'Indtast venligst din';
# the thanks message can contain placeholders
#$strThanks       = 'K�re [FIRST NAME], <br/>Tak for dit abonnement p� vores nyhedsliste.';
$strThanks       = 'Tak for dit abonnement p� vores nyhedsliste.';
# the EmailConfirmation message can contain placeholders
#$strEmailConfirmation  = 'Din email [email] er blevet tilf�jet vores system. Du vil modtage en email med detaljer om dit abonnement';
$strEmailConfirmation  = 'Din email er blevet tilf�jet. Du vil om kort tid modtage en mail med et link, som du bedes benytte til at bekr�fte dit abonnement.';
$strEmailFailed     = 'Beklager, det mislykkedes at sende en mail med anmodning om at bekr�fte dit abonnement, klik "Reload" eller F5 for at fors�ge igen. Hvis det stadig mislykkes, kan det skyldes at du st�r p� vores stopliste, hvilket betyder at du ikke kan modtage email fra vores system. hvis det er tilf�ldet bedes du kontakte administrator.';
$strUnsubscribeTitle  = 'Opsig abonnement p� vores nyhedsliste';
$strUnsubscribeDone   = 'Dit abonnement p� vores nyhedsliste er blevet opsagt, du vil snarest modtage en mail som bekr�fter dette.';
$strBack        = 'Tilbage';
$strUnsubscribeInfo   = 'Opsig abonnement p� nyhedsliste';
$strContinue      = 'Fors�t';
$strUnsubscribeSelect  = 'V�lg venligst de nyhedslister du �nsker at opsige abonnement p�';
$strAllLists      = 'Alle lister';
$strNoLists       = 'ingen af dem';
$strUnsubscribeRequestForReason = 'Vi er kede af at du ikke l�ngere er interesseret i vores nyhedsliste. For at forbedre vores service, vil vi v�re glade for en begrundelse p� opsigelsen';
$strUnsubscribeFinalInfo = '<br/><b>Bem�rk</b>: Denne side er vedr�rende <b>opsigelse</b> af abonnement. Hvis du �nsker at �ndre din email adresse, eller hvis du �nsker at �ndre dit abonnement, bedes du �ndre dine <a href="[PREFERENCESURL]">pref�rencer</a>';
$strNoListsFound    = 'Beklager, du abonnerer ikke p� nogle af vores nyhedslister med denne email adresse';
$strResubmit      = 'Gen-send email';
$strUnsubscribeSubmit  = 'Opsig abonnement p� de valgte nyhedslister';
$strValuesMissing    = 'De f�lgende obligatoriske felter mangler';
$strConfirmInfo     = 'Tak for din bekr�ftelse af dit abonnement. Du abonnerer p� f�lgende nyhedslister';
$strConfirmTitle    = '<h3>Bekr�ftelse af PHPlist medlemsskab</h3>';
$strUserNotFound    = 'Bruger ikke fundet';
$strUserAlreadyInitialised = 'Beklager, dit password er allerede brugt';
$strConfirmFailInfo   = 'Beklager, din anmodning om bekr�ftelse blev ikke genkendt. Du bedes sikre at den fulde adresse bliver benyttet. Sommetider bliver lange linier brudt op i flere linier';
$strPreferHTMLEmail   = 'Jeg foretr�kker at modtage emails i HTML format';
$strPreferTextEmail   = 'Jeg foretr�kker at modtage emails i TEKST format';
$strPreferredFormat   = 'Foretrukket format p� emails:';
$strText         = 'Tekst';
$strHTML        = 'HTML';
$strPreferencesTitle  = 'Opdater dine pref�rencer';
$strPreferencesInfo   = 'Bekr�ft venligst at nedenst�ende information er korrekt og klik "Opdater"';
$strUpdatePreferences  = 'Opdater';
$strPreferencesEmailChanged = 'Din email er blevet �ndret. Du vil snarest modtage en mail med et link som du bedes benytte til at bekr�fte din nye email adresse';
$strYouAreBlacklisted = 'Din email st�r p� vores stopliste, hvilket betyder at du har bedt om ikke at sende dig flere emails. <br/>
For at �ndre dette bedes du kontakte administrator, hvor du bedes angive at du �nsker at modtage vores nyhedslister igen.';
$strPreferencesNotificationSent = 'Du vil modtage en email med �ndringerne';
$strPreferencesUpdated = 'Tak for dine oplysninger. Vi har opdateret din info.';
$strClickHere     = 'klik her';
$strThisLink      = 'dette link';
$strToUnsubscribe   = 'Hvis du ikke �nsker at modtage flere email, ';
$strToUpdate      = 'For at opdatere din pref�rencer eller opsige dit abonnement se venligst';
$strSendHTML      = 'Send HTML email';
$strYes        = 'Ja';
$strNo         = 'Nej';
$strUnsubscribe    = 'Opsig abonnement';
$strAllMailinglists  = 'Alle nyhedslister';
$strAttachmentIntro   = 'Denne mail indeholder vedh�ftede filer som kan ses i en webbrowser:';
$strLocation      = 'Adresse';
$strFrequency      = 'Hvor ofte sender vi din emails';
$strHourly       = 'Hver time';
$strDaily        = 'Dagligt';
$strWeekly       = 'Ugentligt';
$strMonthly       = 'M�nedligt';
$strChoosePassword   = 'V�lg et password';
$strConfirmPassword  = 'Bekr�ft dit password';
$strEnterPassword    = 'Indtast dit password';
$strForgotPassword   = 'Glemt Password';
$strPassword      = 'Password';
$strPassword2      = 'Bekr�ft Password';
$strPasswordsNoMatch  = 'Passwords er ikke ens';
$strEmailsNoMatch   = 'De indtastede email Adresser er ikke ens';
$strInvalidPassword   = 'Fejl: Ugyldigt email eller password';
$strPasswordSent    = 'Dit password er blevet sendt til dig i en email. Du skulle modtage den inden for f� minutter';
$strPasswordRemindSubject = 'Dit password til vores nyhedslister er';
$strPasswordRemindMessage = 'Dit password er ';
$strPasswordRemindInfo = 'For at f� sendt dit password indtast din email og klik "'.$strForgotPassword.' knappen';
$strLogin        = 'Login';
$strLoginTitle     = 'Indtast din email og password';
$strLoginInfo      = 'Denne side er passwordbeskyttet. Indtast din email og password';
$strPersonalLocationInfo = '
 <p>Denne side kr�ver en personligt identifikation, som kan findes i de emails du har modtaget fra os.<br/>
 Hvi sdu er n�et hertil ved at klikke p� et link, er der muligvis en fejl i linket. Kontroller at du har brugt hele linket, sommetider kan et link v�re brudt op over flere linier.</p>
 <p>Hvis du ikke kender den rigtige adress kan vi sende dig en mail med et link. Indtast din email og klik "fors�t"';
$strPersonalLocationSent = '<h1>Success! Du vil snarest modtage en mail med dit personlige link</h1>';
$strUserExists  = '<br/>En bruger eksisterer med allerede med den email adresse, vi har et andet password registreret';
$strUserExistsExplanationStart = '<br/>For at modtage dit password, klik';
$strUserExistsExplanationLink = 'her';
$strUserExistsExplanationEnd = ' for at g� til siden hvor du kan anmode om din personlige adresse';
$strForwardTitle = 'Videresend en besked til en ven';
$strForwardSubtitle = 'Videsend besked med emne ';
$strForwardEnterEmail = 'Indtast venligst en gyldig email adresse for videresendelse';
$strForwardSuccessInfo ='Beskeden er blevet videresendt';
$strForwardFailInfo = 'Videresendelse af beskeden mislykkedes';
$strForwardAlreadyDone = 'Denne besked er allerede blevet videresendt til den email adresse';
$strForwardFooter = 'Denne besked er blevet videresendt til dig fra [FORWARDEDBY].
 Du er ikke automatisk blevet tilmeldt denne nyhedsliste.
 For at tilmelde dig til denne nyhedsliste g� til';
$strForward = 'Videresend';
$strFwd = 'Fwd'; # short version of forward for email subject
?>
danish.inc (8,312 bytes)   

michiel

04-01-07 01:29

administrator   ~0022212

sorry, but messing with files, particularly using dreamweaver is at your own risk. Thanks for the translation though.

user1822

31-07-07 19:48

  ~0029909

danish frontend translation replaced